کنسرت با شکوه اسد بديع در استکهلم

 

شنبه سوم می سال 2003 افغان های مقيم استکهلم و شهر های اطراف شاهد کنسرت باشکوه هنرمند محبوب دلها اســـد بديع  بودند که از جانب کلوب قلم افغان ها در اين شهر راه اندازی گرديده بود. اسد بديع بار ديگر با صدای گرم و دلنشينش  به دل ها گرمی بخشيد و برای همميهنان دور از ميهنش شب پر خاطره و فراموش ناشدنيی افريد.

دست اندرکاران کلوب قلم افغان ها در استکهلم از همقدمی هميشگی اين هنرمند فرهيخته و موزيسين های همراهش اظهار سپاس و امتنان نموده  موفقيت های شايانی در همه عرصه های زندگی برايشان آرزو می نمايند.

 

در زير شما را به تماشای تصويری چند از اين کانسرت بزرگ فرا ميخوانيم.

 

 

برای بزرگ ساختن تصاوير می توانيد روی هر کدام کليک نمائيد