محمـــــد نادر عمـــر       


نادر عمــــر در شهر کابل به دنيا آمده.
وی  فارغ سال
1357 ليسه استقلال می باشد. تحصيلات بعدی را سال 1984 در بخش مهندسی ِ فاکــــــولته انجنيری در دانشگاه کابل به پايان رسانده.
چهار سال در رشته مهندسی کار مسلکی کرده. بعداً تغيير رشته داده و سه سال در رشته پيلوتی در افغانستان و هندوستان درس خوانده. وی از سال 1992 تا اگست 1994 در شرکت آريانا به حيث پيلوت اجرای وظيفه ميکرده.  از سپتامبر 1994 بدينسو در سويدن زندگی می کند.  درسويدن، چهار سال در رشته  کامپيوتر تحصيل نموده و بعد از ختم تحصيل، در همين رشته شامل کار  گرديده.
 نظر  به علاقه سرشاری که به  فرهنگ مردمش دارد در راه اندازی کانون قلم افغان ها سهيم بوده و  از همان آغاز تأسيس از جمله اعضای اين کانون  می باشد.
او دوستدار ورزش پنگ پانگ است. 14 سال عضويت تيم ملی پنگ پانگ کشور را داشته و 6 سال   مربی  و قهرمان اين ورزش در کشور بوده.

نــــادر عمــر  ازدواج کرده،  پسری بنام زيد و دختری بنام مرجان دارد.

نادر عمر الی 17 جون سال 2007 مسووليت وبسايت فردا www.farda.org را به عهده داشت.

 

بازگشت به خانه و کاشانه، بهار 2006

 


 

صفحهء اول